گنجینه تصاویر جهادسازندگی / ساخت «پل خیبر»

گنجینه تصاویر جهادسازندگی / ساخت «پل خیبر»

در سال ۶۳ یگان مهندسی رزمی سپاه با مشارکت جهاد سازندگی و وزارت صنایع سنگین وقت، در طرحی ابتکاری برای وصل کردن ساحل شرقی هورالهویزه به جزایر مجنون در مدت ۷۵ روز، پل شناوری به طول ۱۳ کیلومتر ساختند که ساخت چنین پلی در تاریخ جنگ‌ها بی‌سابقه بود.
گنجینه تصاویر جهاد سازندگی -  ساخت جاده سیدالشهدا

گنجینه تصاویر جهاد سازندگی - ساخت جاده سیدالشهدا

جاده سیدالشهدا در ابتدای شرق هور العزیم یا هور الهویزه و در غرب جاده ی طلائیه در منطقه جفیر و در انتهای جاده سیل بند شهید باکری قراردارد . طول این جاده 14 کیلومتر و در وسط هور العظیم امتداد داشته و پس از طی این مسافت در داخل آبهای منطقه – وارد جزیره مجنون شمالی می شود . این جاده که در عملیات خیبر توسط رزمندگان جهاد و سپاه و دیگر ارگان های ذیربط و دایر شده بود نقش بسیار ارزنده ای در تثبیت جزایر مجنون و موفقیت عملیات خیبر داشت .
گنجینه تصاویر جهاد سازندگی - ساخت «پل بعثت»

گنجینه تصاویر جهاد سازندگی - ساخت «پل بعثت»

ساخت «پل بعثت» در محلی از اروند ازجمله شاهکارهای مهندسی در عملیات والفجر ۸ به شمار می‌رود.
۲
آرشیو