مسلمانان تن به هیچ ذلتی نمی دهد

مسلمانان تن به هیچ ذلتی نمی دهد

شهید "محمود آزادی" در وصیت نامه اش بیان می کند: «ما می جنگیم و می میریم تا اسلام پیروز شود و اسلام را با خون خود آبیاری می کنیم. آری مسلمان تن به هیچ ذلتی نمی دهد.»
بهشت دنیوی کجاست؟

بهشت دنیوی کجاست؟

شهید "غلامرضا ابوالقاسم" در وصیت نامه اش اینچنین آورده است: «شکر خدای را که توفیق حضور در جبهه را به من عطا کرد.، بهشت این دنیا است که اکثر بهشتی های زمان در این جا هستند.»
فرد اصلح را برای انتخابات برگزینید

فرد اصلح را برای انتخابات برگزینید

شهید «سمیع الله زال نژاد" در وصیت‌نامه‎اش خطاب به مردم می گوید: «در انتخابات افراد دقت لازم را بکنید و کسی را انتخاب کنید که مومن و مسلمان و معتقد به ولایت فقیه باشد.»
شوق شهادت

شوق شهادت

شهید "محمد حمیدی" در وصیت نامه اش آورده است: «فرزندانم الان که این وصیت نامه را می نوشتم قطره اشکی از چشم حسرت بارم افتاد ولی این را بدانید که این اشک نه از روی ترس از کشته شدن است بلکه از شوق بی نهایت است.»
از هدایتگران انسانیت پیروی کنید

از هدایتگران انسانیت پیروی کنید

شهید "حسین محمدکاظمی" در وصیت نامه اش می نگارد: «از روحانیت متعهد و مسئولین پیروی کنید چرا که چراغ راهنما هستند که ما را به هدف نزدیکتر می سازند و از قافله انسانیت عقب می مانید.»
تأکید به علم و دانش در وصیت شهید

تأکید به علم و دانش در وصیت شهید "بختیاری"

شهید "احمد بختیاری" در وصیت نامه اش اینچنین نوشته است: «شما خواهر و برادرم سعی کنید تمام عمر گرانبهایتان را صرف تحصیل علم و دانش و یادگیری اصول و اعتقادات اسلامی کنید و عمر خود را بیهوده تلف نکنید.»
۱۰
آرشیو