از مرگ هراس ندارم|شهادت برایم شیرین است

از مرگ هراس ندارم|شهادت برایم شیرین است

شهید "محمود زارع بناکوکی" در وصیت نامه اش می نگارد: «خداوندا؛ میدانی که از مردن هراسی ندارم و برای من شهادت در راه حق خیلی شیرین است.»
خبر اعلام عملیات در نامه شهید

خبر اعلام عملیات در نامه شهید "زارع"

شهید" محموذ زارع بناکوکی" در نامه ای به خانواده اش نوشته است: «مرخصی ما هم معلوم نیست که کی بدهند چون یک حمله سراسری در پیش داریم به همین جهت فعلا لغو کردند.»

"شهادت" مسیر راه را مصمم تر می کند

در قسمت دوم وصیت نامه شهید "محمدرضا امینی راد" خطاب به برادران بسیجی بیان می کند: «از برادران بسیجی می خواهم راهشان را مصمم تر و استوارتر تا رسیدن به اهداف الهی ادامه دهند که این راه همان راه جنداله است که من به عینه دریافته ام.»
امینی راد: پدرم؛ من با خدا معامله کرده ام

امینی راد: پدرم؛ من با خدا معامله کرده ام

در قسمت اول وصیت نامه شهید "محمدرضا امینی راد" خطاب به پدرش بیان می کند: «پدر گرامیم از تو میخواهم سعی کنی ناراحت مباشی چرا که من به خط پوچی نرفته ام بلکه من با خدا معامله کرده ام که در برابر جان بی ارزشم زندگی ابد را دریافت نموده ام.»
وصیت شهید 14 ساله؛ مرگی علی وار می خواهم

وصیت شهید 14 ساله؛ مرگی علی وار می خواهم

شهید "حسن میعادی" در وصیت نامه اش می نگارد: «خداوند مرگی را نصیب ما بگرداند که بتوانیم علی وار فریاد بزنیم: «فزت برب الکعبه» به خدای کعبه که رستگارشدم.»
مکتب شهادت؛ مکتب عشق

مکتب شهادت؛ مکتب عشق

شهید "علی اصغر حجازی زاده" در وصیت نامه اش نوشته است: «در مکتب تو بود که الفبای عشق آموختیم و واژگان توحید، نبوت، عدالت، امامت و قیام و قیامت را فرا گرفتیم.»
۱۳
آرشیو