نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

فقط جمهوری اسلامی

فقط جمهوری اسلامی

ما توی این شهر فقط یه طایفه داریم اونم جمهوری اسلامیه، والسلام
یک تجربه شیرین

یک تجربه شیرین

عراقی ها با فنون خاصی و با شگرد های استفاده از سلاح و سرنیزه می جنگیدند، اما بچه های ما با فنون من درآوردی و خلاقیت های فردی آن ها را منکوب می کردند و از پای در می آوردند.
کرامات شهیدان؛(42) عرض ادب به حضرت

کرامات شهیدان؛(42) عرض ادب به حضرت

در آن ميان يكى از همراهان به شيخ گفت : در گذشته ما از علماء و بزرگان كراماتى مشاهده كرده و شنيده ايم، پس چرا شما كرامتى از خود نشان نمی دهید تا دروازه بر روى شما باز شود؟ شيخ در جوابش گفت : خيلى از كرامات آنها بعد از مرگشان هويدا گشته است...
کرامات شهیدان؛(41) اصلاح امور

کرامات شهیدان؛(41) اصلاح امور

سيّد گفت: آن چيست؟ گفتم :«هل جزآء الاحسان الا الاحسان »؟ سيّد گفت: من قبول كردم، باشد، بعد من به او گفتم: من هم قبول نمودم، باشد. عهد كرديم كه براى همديگر دعا نماييم كه خداوند عاقبت ما را ختم به خير نمايد. سيد در كربلاى 5 در سال 1365 شهيد گشت و من ميراث دار او گشتم . از خداوند جل شأنه می خواهم كه كفيل امورم باشد و يارى صديق و پاك دل براى آن برادر شهيد عزيز باشم، ان شاءالله...
کرامات شهیدان(40)؛ بشارت حياة عندرب

کرامات شهیدان(40)؛ بشارت حياة عندرب

بعد از انجام مقدمات خواب و گستردن اسباب خواب، خوابيديم. در حدود ساعت 2 صبح، در عالم خواب، بعد از جرياناتى كه به وقوع پيوست در حالى كه اسلحه اى در دست داشتم يكى از برادران را ديدار كردم و او به من نويدى را داد و گفت: سيّد تو و سه نفر ديگر شهيد خواهيد شد و مرا نزد لوحى كه پرده اى بر روى آن كشيده شده بود، برد. پرده را كنار زد و گفت: ببين، اسم هاى ما چهار نفر بر روى آن ثبت گرديده است...
کرامات شهیدان(39)؛ فريادرس معشوق

کرامات شهیدان(39)؛ فريادرس معشوق

سيد در اين فاصله به من آمادگى می داد و می گفت: خوابى ديده ام كه نمى توانم براى تو تعريف كنم! ولى همين قدر به تو بگويم كه مى دانم ديگر به پيش تو بر نمی گردم و اگر هم برگردم به حدى مجروح هستم كه نمی توانی با من بيايى.