دوشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۰
نوید شاهد قزوین همزمان با سالروز عملیات کربلای 4 در ویژه نامه اختصاصی به معرفی شهیدان این عملیات پرداخته است


ویژه نامه شهدای کربلای4 (قزوین)ویژه نامه شهدای کربلای 4

 

خط شکنان کربلای 4 شهید علی اصغر مافی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید علی نجف زنگی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمدرضا صالحی جاوید

 

خط شکنان کربلای 4 شهید علی صابری نژاد

 

خط شکنان کربلای 4 شهید قاسم حسینی طایفه

 

خط شکنان کربلای 4 شهید فرزندعلی مسکین

 

خط شکنان کربلای 4 شهید مرتضی صفری امیرمحله

 

خط شکنان کربلای 4 شهید اسمعیل اسمعیل مرندی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید حسین عبادی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید مرتضی بابا

 

خط شکنان کربلای 4 شهید نگهدار بلخانلو رسولی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید اکبر ا سدی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید عین الله کلهر

 

خط شکنان کربلای 4 شهید داود خلیلی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمد اصلی تبریزی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمد عظیمیان

 

خط شکنان کربلای 4 شهید علی زرکشان

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمدرحیم صحراکارنیان

 

خط شکنان کربلای 4 شهید زیادعلی بیگدلی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید حسین سرباز میزوجی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید داود نوری

 

خط شکنان کربلای 4 شهید عمرانعلی مجیدی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید ابوالفضل فلاح شیروانی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمد بندرچی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید امیر باقریان آغچه رود

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمدابراهیم ژاله حلاجی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید علی جاویدمهر

 

خط شکنان کربلای 4 شهید غلامحسین مردانی فر

 

خط شکنان کربلای 4 شهید اصغر حجتی پور

 

خط شکنان کربلای 4 شهید ابوالفضل ململی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید سید حمیدرضا سیاهپوش

 

خط شکنان کربلای 4 شهید سیداحمد موسوی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید شعبانعلی تقی پور

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمود احمدی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید ابوالقاسم فانی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید علی رجبلو

 

خط شکنان کربلای 4 شهید مجید پیله فروشها

 

خط شکنان کربلای 4 شهید احمد بهتویی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمد ذوالفقاری

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمداسمعیل عسگری

 

خط شکنان کربلای 4 شهید رحمن عبادی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمدابراهیم حاتمی ها

 

خط شکنان کربلای 4 شهید سیدعلی حسینی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید حاجعلی خمسه

 

خط شکنان کربلای 4 شهید سید باقر علمی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید علیرضا آتشگران

 

خط شکنان کربلای 4 شهید سعید احمدی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید علی خطمی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید شاهپور عبدی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید منصور عیوضی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمدرضا توکلی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمد افشار کلانی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمد بهتویی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید ولی امینی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمد انصاریان

 

خط شکنان کربلای 4 شهید رجب نوروزی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید فریدون محمدپور

 

خط شکنان کربلای 4 شهید علی محمدرضایی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید علیرضا جوادی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید قدرت الله حدادی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمد خانبان

 

خط شکنان کربلای 4 شهید ابوالقاسم شالباف

 

خط شکنان کربلای 4 شهید سعید خوشگواری

 

خط شکنان کربلای 4 شهید علی میرزا ترابی کلیشمی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید حسین اسمعیلی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محرم رحمانی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمدعلی برجی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید مجید روغنی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید مهرداد خانبان

 

خط شکنان کربلای 4 شهید حجت الله خمسه ای

 

خط شکنان کربلای 4 شهید علیرضا فلاح لیائی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمود کبیری

 

خط شکنان کربلای 4 شهید حسین فرخ

 

خط شکنان کربلای 4 شهید مسعود کاظمی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمد نجفی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید اکبر خمسه

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمد جمشیدی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید علی قاقازانی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمدتقی جمالی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید احسان نوفلاح

 

خط شکنان کربلای 4 شهید جعفر شلویری

 

خط شکنان کربلای 4 شهید اباذر جعفری

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمدحسین محمدخانی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید رجبعلی قربانی موینی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید پرویز اسفندیاری

 

خط شکنان کربلای 4 شهید براتعلی رمضانی چابک

 

خط شکنان کربلای 4 شهید کاظم همتی الیزیی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمود بریانی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید احمد شعبانی ورکی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید علی اکبر اکراد چگینی

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمدرضا کبیری

 

خط شکنان کربلای 4 شهید محمد کیامیری


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده