نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - شلمچه
برچسب: شلمچه
ترکش در شلمچه به شهادت رسید در ادامه تصاویری از...
شلمچه به شهادت رسید پیکرش مدتها در منطقه برجا ماند...
کد خبر: ۴۷۵۰۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


شهید امیرفضلی 26 آبان ماه سال 1366 در شلمچه بر...
کد خبر: ۴۷۵۰۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


که با سمت تک تیرانداز در شلمچه به شهادت رسید...
شلمچه به شهادت رسید پیکرش مدتها در منطقه برجا ماند...
کد خبر: ۴۷۵۰۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


اسفند 1365 با سمت کمک تیربارچی در شلمچه به شهادت...
کد خبر: ۴۷۵۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


به سینه سر و دست ها در شلمچه شهید شد...
کد خبر: ۴۷۵۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


1365 در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و...
کد خبر: ۴۷۵۰۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


شهید «ایرج سلطانی نژاد»:
اسفند 1365 در شلمچه بر اثر اصابت ترکش شهید شد...
کد خبر: ۴۷۵۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


زندگی نامه سنگرساز بی سنگر شهید «ایرج سلطانی نژاد»؛
شهید سلطانی نژاد در منطقه شلمچه در حین خاکریز زدن...
شلمچه در حین خاکریز زدن در عملیات کربلای 5 پس...
کد خبر: ۴۷۵۰۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶


و سرانجام در هفتم اسفند 1365 در شلمچه بر اثر...
کد خبر: ۴۷۴۹۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶


در شلمچه خاطره ای از زبان همسر گرانقدر این شهید...
ابوالقاسمی کشکوئی" درششم اسفندماه در شلمچه خاطره ای از زبان... جبهه حضور یافت ششم اسفند 1366 در شلمچه بر اثر...
کد خبر: ۴۷۴۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵


در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید و...
کد خبر: ۴۷۴۸۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵


در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه و پا...
کد خبر: ۴۷۴۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵


نهایت بیست و دوم دی ماه 1365 در شلمچه به...
کد خبر: ۴۷۴۸۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵


وصيتنامه پاسدار شهید "هادى يونسى وقار"
منطقه عملیاتی شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید...
کد خبر: ۴۷۴۸۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۸


زندگینامه پاسدار شهید "هادی یونسی وقار"
فرمانده گردان زرهی در منطقه عملیاتی شلمچه بر اثر اصابت...
منطقه عملیاتی شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید...
کد خبر: ۴۷۴۸۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۸


وصيتنامه پاسدار شهید "اكبر كاظمى نژاد"
باطل شد هفتم اسفندماه سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی شلمچه...
کد خبر: ۴۷۴۸۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


زندگینامه پاسدار شهید "اکبر کاظمی نژاد"
در منطقه عملیاتی شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت...
کد خبر: ۴۷۴۸۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


در شلمچه به شهادت رسید ...
سوم دی 1365 در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به...
کد خبر: ۴۷۴۸۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴


شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید پیکر او...
کد خبر: ۴۷۴۷۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴


جبهه هاى نبرد شد و به منطقه شلمچه رفت در...
کد خبر: ۴۷۴۷۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴