نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار
آرشیو

وقتی ترکش یک پای عشقعلی را قطع کرد

عشقعلی قنبری، دهم فروردین ۱۳۳۹، در روستای اسفرورین از توابع شهر تاکستان به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. راننده جهادسازندگی بود. سال ۱۳۶۲ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. سیزدهم آبان ۱۳۶۶، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.
هر کس برای خود خدا زندگی کند مُردنش نیز در راه خداست

هر کس برای خود خدا زندگی کند مُردنش نیز در راه خداست

علی‌اصغر جمشیدی، چهاردهم اردیبهشت ۱۳۳۰، در شهر قزوین به دنیا آمد. پدرش حسین (فوت۱۳۵۸) و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته آمار درس خواند. مدیر مدرسه بود. سال ۱۳۵۷ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم مهر ۱۳۵۹، در سرپل‌ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در امامزاده حسین زادگاهش واقع است.
انگشتری نامزدم را ببر

انگشتری نامزدم را ببر

کاظم محمدی، دوازدهم خرداد ۱۳۵۳، در شهر تاکستان به دنیا آمد. پدرش علی‌اصغر، کشاورز بود و مادرش کبرا نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۷۱ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می‌کرد. دوم شهریور ۱۳۷۲، در سوجه اشنویه هنگام درگیری با گروه‌های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای روستای عباس‌آباد از توابع شهر بوئین‌زهرا واقع است.

پدر و پسر ( شهیدان امیدعلی و ایرج آموخت)

امیدعلی آموخت، دوم آبان ۱۳۲۰، در روستای کله‌بهرام از توابع شهر کرج به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش جیران نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. فروشنده بود. سال ۱۳۴۵ ازدواج کرد وصاحب سه پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای شهر آبیک قرار دارد . فرزندش ایرج نیز به شهادت رسیده است. ## ایرج آموخت، بیست و هشتم شهریور ۱۳۴۷، در شهر تهران به دنیا آمد. پدرش امیدعلی (شهادت ۱۳۶۴) و مادرش شاه‌صنم نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهید شد. مدفن او در گلزار شهدای شهر آبیک قرار دارد.
پدر و پسر ( شهیدان حسین و جواد عزیزمحمدی)

پدر و پسر ( شهیدان حسین و جواد عزیزمحمدی)

حسین عزیزمحمدی، سوم خرداد ۱۳۱۴، در روستای فارسجین از توابع شهر تاکستان به دنیا آمد. پدرش اصغر (فوت۱۳۱۷) کشاورز بود و مادرش سلمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۴۳ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و چهار دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم آذر ۱۳۶۱، در عین‌خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد. فرزندش جواد نیز به شهادت رسیده است. ##جواد عزیزمحمدی، یکم فروردین ۱۳۴۷، در روستای فارسجین از توابع شهر تاکستان به دنیا آمد. پدرش حسین (شهادت۱۳۶۱) و مادرش عزیزه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴، در اروندرود توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.
پدر و پسر ( شهیدان سیدجواد و سیدجعفر حسینی)

پدر و پسر ( شهیدان سیدجواد و سیدجعفر حسینی)

سیدجواد حسینی، یکم فروردین ۱۲۹۶، در روستای سخصی‌آباد از توابع شهر بوئین‌زهرا به دنیا آمد. پدرش سیدحسین و مادرش جیران (فوت۱۳۳۵) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی‌دانست. کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب شش پسر و یک دختر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. نهم دی ۱۳۶۱، در ابوقریب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد. فرزندش سیدجعفر نیز شهید شده است. ## سیدجعفر حسینی، بیست و پنجم تیر ۱۳۴۸، در شهر بوئین‌زهرا به دنیا آمد . پدرش سیدجواد (شهادت ۱۳۶۱) کشاورز بود و مادرش جهان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. یکم مرداد ۱۳۶۷، در محور سقز ـ دیواندره دچار سانحه رانندگی شد و بر اثر ضربه مغزی به شهادت رسید. مزار او در روستای سخصی‌آباد از توابع شهر زادگاهش واقع است.

پیوند خود را با روحانیون انقلابى جدا نسازید

کاظم مصدقیان‌پور، بیستم خرداد ۱۳۳۷، در روستای قیطور از توابع شهر قزوین به دنیا آمد. پدرش صدقعلی و مادرش افروز نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۰، در کرخه‌نور بر اثر اصابت ترکش به ران، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای روستای قره چمن تابعه شهر قزوین واقع است.
واجب شد که جانم را فدای اسلام کنم

واجب شد که جانم را فدای اسلام کنم

ابوالعباس بختیاری، ۱۳۲۸، در کحداء از توابع استان عماره ی عراق به دنیا آمد. پدرش علوان و مادرش نجیبه نام داشت. تا پایان دوره ی متوسطه درس خواند. او دارای شغل آزاد بود. سال ۱۳۵۷ ازدواج کرد و دارای دو پسر و یک دختر بود.از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم آبان ۱۳۶۰، در سوسنگرد شهید شد. مزار او در گلزار شهدای قزوین واقع است.
نگذاریم که حتى یک وجب خاک وطن ما در دست بیگانه باشد

نگذاریم که حتى یک وجب خاک وطن ما در دست بیگانه باشد

سیدمصطفی حاجی‌میری، سی‌ام شهریور ۱۳۴۵، در شهر قزوین به دنیا آمد. پدرش سیدحبیب‌الله، کارمند کمیته امداد بود و مادرش صفیه‌بیگم نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم آبان ۱۳۶۲، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد. برادرش سیدمحسن نیز به شهادت رسیده است.