نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

جانبازان قزوینی ایستادگی خود را به نمایش گذاشتند

جانبازان قزوینی ایستادگی خود را به نمایش گذاشتند

همزمان با روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی، جانبازان استان قزوین در کنار نیروهای مسلح، ایستادگی و مقاومت خود را به نمایش گذاشتند.
گلزار شهدای قزوین گلباران شد

گلزار شهدای قزوین گلباران شد

در آستانه‌ی روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی، گلزار شهدای قزوین با حضور نیروهای نظامی و انتظامی استان قزوین گلباران شد.
گلباران گلزار شهدای قزوین به مناسبت روز ارتش

گلباران گلزار شهدای قزوین به مناسبت روز ارتش

به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی، گلزار شهدای قزوین با حضور نیروهای نظامی و انتظامی استان قزوین گلباران شد.
نمایشگاه نماز جانبازان در گلزار شهدای قزوین برگزار شد

نمایشگاه نماز جانبازان در گلزار شهدای قزوین برگزار شد

به مناسبت ایام بزرگداشت جانباز، نمایشگاه نماز جانبازان با هدف نقش نماز در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در گلزار شهدای قزوین برگزار شد.
ویژه نامه شهدای عملیات خیبر

ویژه نامه شهدای عملیات خیبر

استان قزوین با اعزام صدها رزمنده برای شرکت در عملیات ظفرمند خیبر، و تقدیم یکصد و چهل و نه شهید، فاتح جزیره مجنون در این عملیات بود.
مزار جانبازان متوفی قزوین گلباران ‌شد

مزار جانبازان متوفی قزوین گلباران ‌شد

همزمان با ایام بزرگداشت مقام جانباز، مزار جانبازان متوفی در بهشت فاطمه(س) قزوین گلباران شد.