نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

مناجاتنامه شهید نادر ابرو فراخ

مناجاتنامه شهید نادر ابرو فراخ

نوید شاهد - خدایا !خداوندا عدلت را نمی خواهم فقط خواهان رحمت و بخشش توام گناهان کوچک و بزرگ من در پیشگاه تو بی حساب است پروردگارا مگر چه داریم که لیاقت بندگیت را داشته باشیم.
مناجاتنامه شهید ماشاالله ابراهیمی

مناجاتنامه شهید ماشاالله ابراهیمی

نوید شاهد - الهی بنده ای عاصی و گنهکارم، از بس که گنه کردم خجالت می کشم . خدا باز آمدم به درگاه تو متوسل شدم.
مناجاتنامه شهید علیرضا ابوالفضلی فینی

مناجاتنامه شهید علیرضا ابوالفضلی فینی

نوید شاهد - خدایا ،بار الها، معشوقا، مولایم من با یک کوله بار گناه آمده ام در خانه ات ترا به مظلومیت حسین تو را به صورت سیلی خورده زهرا قبولم نما گرچه آلوده ام.

مناجاتنامه شهید علی ابراهیم زاده سابقی

نوید شاهد - خداوندا اینک که لباس رزم پوشیدم تا در راه اعتلای اسلام قدم بردارم از تو میخواهم که مرا موفق و پیروز گردانی.پروردگارا مرا جزء سپاهیان امام زمان قرار بده و از آنچه مرا در رسیدن به دین باز میدارد یاریم کن.
شعار یاری حسین اکنون به مرحله اجرا رسیده است

شعار یاری حسین اکنون به مرحله اجرا رسیده است

نوید شاهد - حمد و سپاس فراوان به پیشگاه یگانه خالق هستی. خدایا تو را شکر که بار دیگر بر بنده گناهکارت منت نهادی و توفیق دادی تا جهت یاری دینت به جبهه های نبرد حق علیه باطل روانه شوم.
مناجاتنامه شهید مرتضی افخمی موحدی

مناجاتنامه شهید مرتضی افخمی موحدی

نوید شاهد - حمد و سپاس و ستايش فقط سزاوار خدا است پروردگارا توفيق آن بخش که در تمام لحظات عمر از اين امر مهم غفلت ننمايم و در عمل پياده نمايم و تنها حمد و ثناي تو گويم و در تمام امور کارهايم رضايت تو را در نظر بگيرم و فقط از تو ياري استعانت بجويم آمين يا رب العالمين.