نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
محمدقلی آئین پرست
نام پدر: بابا
شغل(ها):
تاريخ تولد: 5-3-1330 شمسی
محل تولد: کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه
تاريخ شهادت : 26-6-1372 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: قطعه:3 ردیف:1 شماره مزار:3 نام گلزار:باغ‌فردوس شهر:کرمانشاه - کرمانشاه
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]