نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
کسی به ملاقات من نیاید!

کسی به ملاقات من نیاید!

«وقتی آقای رجایی را در قزوین دستگیر کردند نمی‌خواست از دوستان و آشنایان کسی به ملاقات او که در زندان...