نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

مادرم بی‌تابی می‌کرد!

«وقتی خبر شهادت مصیب را آوردند مادرم بی‌تابی می‌کرد و می‌گفت باید جنازه پسرم را ببینم ...» آنچه می‌خوانید...