نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
ثامر آب پیکر
نام پدر: عبداله
شغل(ها):
تاريخ تولد: 5-8-1345 شمسی
محل تولد: گیلان - رشت - رشت
تاريخ شهادت : 3-3-1366 شمسی
محل شهادت : عین خوش
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:رشت (تازه اباد) شهر:گیلان - رشت
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]