نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
جعفر آب باریکی
نام پدر: حسینقلی
شغل(ها): سرباز ارتش
تاريخ تولد: 10-7-1344 شمسی
محل تولد: کرمانشاه - کنگاور - کنگاور
تاريخ شهادت : 13-5-1366 شمسی
محل شهادت : میمک
دلیل شهادت : اصابت گلوله
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:فش شهر:کرمانشاه - کنگاور
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]