نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حمزه آب باریکی
نام پدر: علی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-6-1343 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - سبزوار - سبزوار
تاريخ شهادت : 3-4-1362 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:مرکزی شهر:خراسان رضوی - سبزوار
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]