نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
محمدرضا آئینی
نام پدر: صفر
شغل(ها):
تاريخ تولد: 9-2-1344 شمسی
محل تولد: همدان - بهار - بهار
تاريخ شهادت : 12-5-1362 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:بهار شهر:همدان - بهار
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]