نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حیدر آب باریکی
نام پدر: رمضانعلی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-1-1344 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - سبزوار - سبزوار
تاريخ شهادت : 7-4-1391 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:هاشم اباد شهر:خراسان رضوی - سبزوار
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]