نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
احمدعلی آئینه وند
نام پدر: حسین علی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-4-1344 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 20-4-1367 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:بهشت زهرا شهر:همدان - اسدآباد
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]