نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
کریم آئینه چی
نام پدر: علی‌اصغر
شغل(ها): کارگر بود.

تاريخ تولد: 21-3-1337 شمسی
محل تولد: قزوین - قزوین - قزوین
تاريخ شهادت : 16-2-1361 شمسی
محل شهادت : خرمشهر
دلیل شهادت : اصابت ترکش
گلزار شهدا: قزوین - قزوین - قزوین
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]