نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
علی آئینه بیگی
نام پدر: مختار
شغل(ها): پاسدار
تاريخ تولد: 5-1-1346 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 22-1-1367 شمسی
محل شهادت : سیرچ
دلیل شهادت : سانحه هوایی
گلزار شهدا: نام گلزار:بهشت قاسم شهر:خراسان شمالی - بجنورد
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]