نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
مریم آب باز
نام پدر: علی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-7-1343 شمسی
محل تولد: قم - قم - قم
تاريخ شهادت : 1-1-1365 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: ردیف:5 شماره مزار:251 نام گلزار:علی ابن جعفر شهر:قم - قم
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]