نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
یوسف آب باریکی
نام پدر: مرادحاصل
شغل(ها):
تاريخ تولد: 30-11-1360 شمسی
محل تولد: کرمانشاه - کنگاور - کنگاور
تاريخ شهادت : 2-9-1365 شمسی
محل شهادت : باختران
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:باغ فردوس فاز 2-بلوک 11 شهر:کرمانشاه - کرمانشاه
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]