نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
براخاص آئینه
نام پدر: نام خاص
شغل(ها):
تاريخ تولد: 10-1-1330 شمسی
محل تولد: کرمانشاه - سرپل ذهاب
تاريخ شهادت : 13-1-1359 شمسی
محل شهادت : کامیاران
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:آینه شهر:کرمانشاه - سرپل ذهاب
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]