نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
معراج آئینی
نام پدر: علیرضا
شغل(ها):
تاريخ تولد: 7-6-1363 شمسی
محل تولد: کردستان - قروه
تاريخ شهادت : 11-8-1391 شمسی
محل شهادت : بانه
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]