نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
عبدالعلی آئینه
نام پدر: برجعلی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 19-11-1318 شمسی
محل تولد: ایلام - ایلام
تاريخ شهادت : 2-11-1382 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]