نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
عبدالرسول آب بر
نام پدر: مهدی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 18-10-1350 شمسی
محل تولد: تهران - تهران - تهران
تاريخ شهادت : 21-5-1370 شمسی
محل شهادت : زاهدان
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک:
متن:


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]