نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
ایوب آئین
نام پدر: ابراهیم
شغل(ها):
تاريخ تولد: 8-4-1346 شمسی
محل تولد: گیلان - فومن - فومن
تاريخ شهادت : 14-6-1366 شمسی
محل شهادت : مجنون
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:سیاهکش شهر:گیلان - فومن
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]