نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
قربان علی آئیش
نام پدر: حسین
شغل(ها):
تاريخ تولد: 2-3-1317 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - تایباد - تایباد
تاريخ شهادت : 30-11-1364 شمسی
محل شهادت : فاو
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک : نام گلزار:چهارطاق شهر:خراسان رضوی - تایباد
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]