نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
لطفعلی آب برین
نام پدر: عباسعلی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 25-6-1363 شمسی
محل تولد: آذربایجان غربی - پلدشت - پلدشت
تاريخ شهادت : 18-1-1366 شمسی
محل شهادت : شلمچه
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:نازکعلیا شهر:آذربایجان غربی - پلدشت
متن:


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]