نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
شاپور آئینه چی تفرشی فرد
نام پدر: محمود
شغل(ها): --
تاريخ تولد: 1-9-1344 شمسی
محل تولد: تهران - تهران - تهران
تاريخ شهادت : 5-5-1367 شمسی
محل شهادت : کوشک
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: قطعه:40 ردیف:21 شماره مزار:9 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]