نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
پرویز آب برین
نام پدر: محمدعلی
شغل(ها): از سوی بسیج در جبهه حضور یافت
تاريخ تولد: 1-2-1343 شمسی
محل تولد: آذربایجان غربی - پلدشت - پلدشت
تاريخ شهادت : 9-7-1361 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:نازک علیا شهر:آذربایجان غربی - پلدشت
متن:


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]