نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حامد آئینی
نام پدر: محمدعلی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-11-1344 شمسی
محل تولد: مازندران - بابل - گلوگاه
تاريخ شهادت : 30-5-1364 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:حسن رضا خلیل شهر شهر:مازندران - بهشهر
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]