نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
غلام آب بست
نام پدر: محمد
شغل(ها):
تاريخ تولد: 2-4-1357 شمسی
محل تولد: هرمزگان - بندرعباس - بندرعباس
تاريخ شهادت : 9-3-1379 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:کنارو شهر:هرمزگان - بندرعباس
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]