نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
سعید آئینه بند
نام پدر: محمد
شغل(ها): --
تاريخ تولد: 1-1-1347 شمسی
محل تولد: تهران - تهران - تهران
تاريخ شهادت : 30-10-1365 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: قطعه:53 ردیف:19 شماره مزار:4مكرر نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]