نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
جعفر آئینی
نام پدر: علی اصغر
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-4-1353 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 2-12-1374 شمسی
محل شهادت : دهلران
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:گلزارشهدا شهر:کردستان - قروه
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]