نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
علی آئینه نگینی
نام پدر: ببرعلی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-6-1355 شمسی
محل تولد: کرمان - رابر - رابر
تاريخ شهادت : 30-11-1381 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:سیه بنوئیه شهر:کرمان - بافت
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]