نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
عباداله آئینی
نام پدر: صفرعلی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 5-4-1342 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 18-1-1367 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:صندوق آباد شهر:کردستان - قروه
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]