نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
غلامرضا آئینی
نام پدر: فرضعلی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-2-1337 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 9-5-1361 شمسی
محل شهادت : جنوب
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:گلزارشهدا شهر:کردستان - قروه
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]