نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
پرویز آئین زاده چالخماز
نام پدر: بهروز
شغل(ها):
تاريخ تولد: 10-11-1348 شمسی
محل تولد: آذربایجان غربی - شاهین دژ - کشاورز
تاريخ شهادت : 8-10-1362 شمسی
محل شهادت : پیرانشهر
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:گدکلو شهر:آذربایجان غربی - شاهین دژ
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]