نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حسن آئینه
نام پدر: دلاور
شغل(ها):
تاريخ تولد: 25-6-1346 شمسی
محل تولد: تهران - تهران - تهران
تاريخ شهادت : 21-4-1367 شمسی
محل شهادت : فکه
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: قطعه:50 ردیف:19 شماره مزار:12 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]