نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
مهرداد آب آذر
نام پدر: بشیر
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-8-1343 شمسی
محل تولد: تهران - تهران - تهران
تاريخ شهادت : 3-5-1367 شمسی
محل شهادت : اسلام ابادغرب
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:شوط شهر:آذربایجان غربی - شوط
متن:


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]