نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
علی اصغر آب برین
نام پدر: سیدعلی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 1-3-1348 شمسی
محل تولد: مازندران - نکا - نکا
تاريخ شهادت : 15-12-1365 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:میانگله شهر:مازندران - نکا
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]