نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
علی اکبر آب آذری
نام پدر: هاشم
شغل(ها): كارگر كارخانه يزدباف بود
تاريخ تولد: 10-3-1346 شمسی
محل تولد: یزد - یزد - یزد
تاريخ شهادت : 10-1-1367 شمسی
محل شهادت : فاو
دلیل شهادت : اصابت گلوله
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:جنگ تحمیلی شهر:یزد - یزد
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]