نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
رضا آئینی
نام پدر: قربانعلی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 10-2-1341 شمسی
محل تولد: کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه
تاريخ شهادت : 5-3-1362 شمسی
محل شهادت : جنوب
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک:6 ردیف:19 شماره مزار:20 نام گلزار:باغ‌فردوس شهر:کرمانشاه - کرمانشاه
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]