همسر شهید سلامت امیر سرتیپ ستاد "قاسم جلیلوند":
نوید شاهد - «براى اولین بار در مراسم خواستگارى از نزدیک با ایشان روبرو شــدم نور ایمان و عمق مهربانى را در چهره‌اش دیدم و مهرش بر دلم نشســت. به نظرم بنده بهترین انتخاب را در خصوص انتخاب همسر انجام داده‌ام ...» آنچه می‌خوانید بخشی از خاطرات شهید مدافع سلامت امیر سرتیپ ستاد "قاسم جلیلوند" از زبان همسر این شهید بزرگوار است که تقدیم حضورتان می‌شود.

اولین بار که شهید جلیلوند را دیدم، مهرش بر دلم نشست

به گزارش نوید شاهد استان قزوین،  همسر شهید مدافع سلامت امیر سرتیپ ستاد "قاسم جلیلوند" با اشاره به خاطرات همسرش می‌گوید: مهمترین ویژگى که باعث شــد بنده شهید جلیلوند را به عنوان همسر قبول کنم ایمان و مردانگى شهید بود. ویژگى‌هایى که براى بیشتر دختران ایرانى بسیار مهم است و دوست دارند همسران باایمان و مردانه صفت داشته باشند.

براى اولین بار در مراسم خواستگارى که از نزدیک با ایشان روبرو شــدم نور ایمان و عمق مهربانى را در چهره شــهید دیدم و مهرش بر دلم نشســت. به نظرم بنده بهترین انتخاب را در خصوص انتخاب همسر انجام داده‌ام و اگر تاریخ به عقب برگردد با اطمینان بیشتر و در کمال افتخار، دوباره او را انتخاب مى‌کردم.

زبانم قاصر از بیان تمامى خوبى‌هاى اوســت. هر چه از صفات حسنه شهید بگویم کم گفته‌ام. در خصوص ویژگى‌هــاى اخلاقى و رفتارى بارز شــهید، مى توانم بــه صفات اخــلاص، پرهیز از ریــا و تزویر، تقوى و خویشــتندارى، ادب، احترام گذاشــتن به دیگــران، خاکى بودن و از خودگذشتگى وى اشاره کنم که براى خود بنده الگو بودند و من از کنار او بودن احســاس فخر و مباهات داشتم.

همسرم اســتاد من در زندگى بود. یک انسان معمولى را از دست نداده‌ام، من حقیقاً بلکه یک اسطوره را از دســت داده‌ام. شهید به معناى واقعى کلمه خود را وقف مردم کرده بود و سرانجام هم به خاطر حفظ سلامتى و جان مردم از جان خود گذشت.

در آخرین گفتگوی که تلفنى در زمان بسترى بودن شهید در بیمارستان با او صحبت کردم، قلباً هر دو همدیگر را حلال کردیم. او از من خواســت که پسرش على را، همانند مولا على (ع) مردانه و با شرافت و کرامت بزرگ کنم تا او موجب افتخار پدر و خانواده‌اش باشد.

وی همیشه در آرزوى شهادت بود. شهادت واقعا حق ایشان بود و بنده اعتقاد دارم در بســتر مردن برازنده مردان بزرگ نیســت. مردان بزرگ با شهادتشــان، مایه فخر و مباهات ملت‌شان مى‌شوند. هر چند تحمل داغ از دست دادن این شهید بزرگوار براى من و فرزندم طاقت فرساست.

حاصل ازدواج ما تنها یک پســر است که از این شهید بزرگوار به یادگار مانده است.

پوستر سالروز شهادت شهید «سلیمانی»

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده